آخرین اخبار

بایگانی‌های سیاسی - جامعه اسلامی دانشجویان

انقلاب اسلامی ایران، بزرگترین انقلاب تاریخ بشر بوده است.
دکتر محمد حسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

انقلاب اسلامی ایران، بزرگترین انقلاب تاریخ بشر بوده است.

جامعه اسلامی دانشجویان پرچم دفاع از اسلام را بلند کرده است.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

جامعه اسلامی دانشجویان پرچم دفاع از اسلام را بلند کرده است.

پشتوانه مردمی، تحول حکمرانی، تمدن اسلامی
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

پشتوانه مردمی، تحول حکمرانی، تمدن اسلامی