آخرین اخبار

بایگانی‌های الزهرای تهران - جامعه اسلامی دانشجویان

لزوم اشد مجازات برای عاملان حادثه تروریستی اهواز
بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا :

لزوم اشد مجازات برای عاملان حادثه تروریستی اهواز

حفظ روحیه انقلابی گری از علل عضویت در تشکل های دانشجویی است
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) در گفت و گو با جادنیوز :

حفظ روحیه انقلابی گری از علل عضویت در تشکل های دانشجویی است

نمی گذاریم اجنبی های حریص بی شرمانه وارد دانشگاه های ما بشوند
دهقان دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا

نمی گذاریم اجنبی های حریص بی شرمانه وارد دانشگاه های ما بشوند