آخرین اخبار

بایگانی‌های ارومیه - جامعه اسلامی دانشجویان

سیاسی کردن وزارت علوم به ضرر کشور است
دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشگاه ارومیه:

سیاسی کردن وزارت علوم به ضرر کشور است

دولت یازدهم هیچ اقدامی در رابطه با اقتصاد مقاومتی انجام نداده است
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه

دولت یازدهم هیچ اقدامی در رابطه با اقتصاد مقاومتی انجام نداده است

تنها محصول دولت یازدهم برجام است
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه گفت:

تنها محصول دولت یازدهم برجام است

نمایندگان مجلس در آذربایجان غربی برای حل مشکلات هماهنگ حرکت کنند
دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه:

نمایندگان مجلس در آذربایجان غربی برای حل مشکلات هماهنگ حرکت کنند

مقامات از صبر و حوصله نیروهای حزب‌اللهی حیا کنند
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه:

مقامات از صبر و حوصله نیروهای حزب‌اللهی حیا کنند

ضرورت ورود جدی طیف انقلابی و جوانان ارزشی به موضوع انتخابات
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه:

ضرورت ورود جدی طیف انقلابی و جوانان ارزشی به موضوع انتخابات

اولین بزرگداشت شهدای گمنام دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه:

اولین بزرگداشت شهدای گمنام دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود

محدود کردن دانشجو و تشکل‌های انقلابی نوعی از استکبار داخلی است
دبیر تشکل جامعه اسلامی دانشگاه ارومیه گفت:

محدود کردن دانشجو و تشکل‌های انقلابی نوعی از استکبار داخلی است