آخرین اخبار

بایگانی‌های زنجان - جامعه اسلامی دانشجویان

حوادث تروریستی اهواز محکوم است
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان در بیانیه ای :

حوادث تروریستی اهواز محکوم است

پخش مناظرات ضبط‌شده بی‌اعتمادی مردم نسبت به انتخابات را به دنبال دارد
مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان:

پخش مناظرات ضبط‌شده بی‌اعتمادی مردم نسبت به انتخابات را به دنبال دارد

عده‌ای به دنبال دو قطبی‌سازی در فضای سیاسی هستند
دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان:

عده‌ای به دنبال دو قطبی‌سازی در فضای سیاسی هستند

استاندار جدید با دلسوزی و همانند یک فرد بومی به رفع مشکلات مردم اقدام کند
دبیرتشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان:

استاندار جدید با دلسوزی و همانند یک فرد بومی به رفع مشکلات مردم اقدام کند