آخرین اخبار

بایگانی‌های صنعتی قم - جامعه اسلامی دانشجویان

بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم
روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم

انتقادناپذیری بزرگترین عیب دولت یازدهم است
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم گفت:

انتقادناپذیری بزرگترین عیب دولت یازدهم است