آخرین اخبار

بایگانی‌های آموزش - جامعه اسلامی دانشجویان

کارگاه آموزشی باز خوانی ماهیت و رسالت جامعه اسلامی دانشجویان
کارگاه بازخوانی ماهیت و رسالت جامعه اسلامی دانشجویان

کارگاه آموزشی باز خوانی ماهیت و رسالت جامعه اسلامی دانشجویان

وبینار ضرورت کتاب و کتابخوانی
واحد آموزش و واحد فرهنگی

وبینار ضرورت کتاب و کتابخوانی

مدرسه رشد آغاز به کار کرد
واحد آموزش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

مدرسه رشد آغاز به کار کرد