آخرین اخبار

بایگانی‌های آزاد همدان - جامعه اسلامی دانشجویان

معرفی اعضای هیات نظارت تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد همدان
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد همدان:

معرفی اعضای هیات نظارت تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد همدان

کوتاهی دولت در اجرایی‌کردن اقتصاد مقاومتی
مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گفت:‌

کوتاهی دولت در اجرایی‌کردن اقتصاد مقاومتی