آخرین اخبار

بایگانی‌های یزد - جامعه اسلامی دانشجویان

مهمترین وظیفه جنبش دانشجویی نیروسازی برای انقلاب است
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد در گفتگو با جادنیوز :

مهمترین وظیفه جنبش دانشجویی نیروسازی برای انقلاب است

کسی که تفکرش اشرافیت لیبرال باشد، نمی‌تواند کف جامعه را درک کند
عضو فعال جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد گفت:

کسی که تفکرش اشرافیت لیبرال باشد، نمی‌تواند کف جامعه را درک کند

ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که برای ایرانیان اشتغال‌زایی کند؛ نه برای بیگانگان
مسئول روابط عمومی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد گفت:

ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که برای ایرانیان اشتغال‌زایی کند؛ نه برای بیگانگان