آخرین اخبار

بایگانی‌های منتظری مشهد - جامعه اسلامی دانشجویان

آقای وزیر؛ معدنچیان جان باخته حتی بیمه هم نبودند
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید منتظری مشهد:

آقای وزیر؛ معدنچیان جان باخته حتی بیمه هم نبودند

حمله به قوه قضاییه
امیرحسین ساده

حمله به قوه قضاییه

اصلاحات اصولی
امیرحسین ساده

اصلاحات اصولی

همین سیاسی بازی‌ها و نگاه حزبی زمینه ساز شرایط سخت و بسته امروز دانشگاهاست
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فنی خراسان رضوی:

همین سیاسی بازی‌ها و نگاه حزبی زمینه ساز شرایط سخت و بسته امروز دانشگاهاست