آخرین اخبار

بایگانی‌های اصفهان - جامعه اسلامی دانشجویان

چرا مسئولان دانشگاه هنر اصفهان سهل انگاری خود در جشن یلدا را قبول ندارند
بیانیه ۳۴ تشکل دانشگاه‌های اصفهان در خصوص جشن دانشگاه هنر:

چرا مسئولان دانشگاه هنر اصفهان سهل انگاری خود در جشن یلدا را قبول ندارند