آخرین اخبار

بایگانی‌های مدنی اذربایجان - جامعه اسلامی دانشجویان

ملت در انتخابات ۹۶ به برنامه رای خواهند داد نه به وعده‌های پوچ و عوام فریبانه
دبیر سیاسی تشکل جامعه اسلامی دانشگاه شهید مدنی گفت:

ملت در انتخابات ۹۶ به برنامه رای خواهند داد نه به وعده‌های پوچ و عوام فریبانه

در دولت روحانی تولید کنندگان رغبتی به تولید ندارند
دبیر سیاسی تشکل جامعه اسلامی دانشگاه شهید مدنی گفت:

در دولت روحانی تولید کنندگان رغبتی به تولید ندارند

مدیرانی که حق طلبی را برنمی‌تابند صدای تشکل‌های اسلامی را خفه می‌کنند
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های آذربایجان شرقی:

مدیرانی که حق طلبی را برنمی‌تابند صدای تشکل‌های اسلامی را خفه می‌کنند