آخرین اخبار

بایگانی‌های تبریز - جامعه اسلامی دانشجویان

مدیرانی که حق طلبی را برنمی‌تابند صدای تشکل‌های اسلامی را خفه می‌کنند
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های آذربایجان شرقی:

مدیرانی که حق طلبی را برنمی‌تابند صدای تشکل‌های اسلامی را خفه می‌کنند

مذاکره با آمریکا عایدی برای کشور ندارد
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران گفت:

مذاکره با آمریکا عایدی برای کشور ندارد