آخرین اخبار

بایگانی‌های علوم پزشکی اراک - جامعه اسلامی دانشجویان

حق ضایع شده کارگران شرکت هپکوی اراک را از مسئولان بی‌کفایت بگیرید
جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اراک خطاب به دادستان کل کشور:

حق ضایع شده کارگران شرکت هپکوی اراک را از مسئولان بی‌کفایت بگیرید