آخرین اخبار

بایگانی‌های آزاد قم - جامعه اسلامی دانشجویان

حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس
بیانیه دعوت تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قم از مردم

حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس

محکومیت اقدام گستاخانه رییس جمهور هتّاک آمریکا
واکنش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قم

محکومیت اقدام گستاخانه رییس جمهور هتّاک آمریکا

دانشجوی بیدار اجازه نفوذ نمی‌دهد
عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت:

دانشجوی بیدار اجازه نفوذ نمی‌دهد