آخرین اخبار

بایگانی‌های اتحادیه - صفحه ۶۷ از ۷۵ - جامعه اسلامی دانشجویان

آیا حقوق شهروندی با فریب و کلک سازگارند؟!
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان خطاب به استاندار:

آیا حقوق شهروندی با فریب و کلک سازگارند؟!

چرا مسئولان دانشگاه هنر اصفهان سهل انگاری خود در جشن یلدا را قبول ندارند
بیانیه ۳۴ تشکل دانشگاه‌های اصفهان در خصوص جشن دانشگاه هنر:

چرا مسئولان دانشگاه هنر اصفهان سهل انگاری خود در جشن یلدا را قبول ندارند