آخرین اخبار

بایگانی‌های زابل - جامعه اسلامی دانشجویان

شورا و بیداری
علی شریفی جاوید

شورا و بیداری

تخریب غیر اخلاقی دیوار دفتر مرکزی تشکل جامعه و انتقال اموال آن به یک حسینیه
دبیر هیات نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زابل:

تخریب غیر اخلاقی دیوار دفتر مرکزی تشکل جامعه و انتقال اموال آن به یک حسینیه

سخنرانی قاسمی با موضوع انقلاب دوم به همراه پرسش و پاسخ
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه زابل:

سخنرانی قاسمی با موضوع انقلاب دوم به همراه پرسش و پاسخ