آخرین اخبار

بایگانی‌های سیستان و بلوچستان - جامعه اسلامی دانشجویان

پاسخگویی و دفاع از عملکردتان باید در دستور کارتان قرار داشته باشد
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در نامه ای خطاب به استاندار؛

پاسخگویی و دفاع از عملکردتان باید در دستور کارتان قرار داشته باشد

عدم صدور مجوز به سخنرانی حسن عباسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان:

عدم صدور مجوز به سخنرانی حسن عباسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان