آخرین اخبار

بایگانی‌های آموزش - صفحه ۳ از ۴ - جامعه اسلامی دانشجویان

هدف اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کادرسازی برای انقلاب است
معارفه | قسمت سوم: اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

هدف اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کادرسازی برای انقلاب است

انقلاب در برخی مسائل به‌وسیله انقلابیونی که جزء خواص بودند منحرف شد
فیاض در همایش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:

انقلاب در برخی مسائل به‌وسیله انقلابیونی که جزء خواص بودند منحرف شد