آخرین اخبار

بایگانی‌های فرهنگی - جامعه اسلامی دانشجویان

فراخوان مرحله اول تاسیس نمایندگی مرکز خیریه شهید حریرچیان
روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

فراخوان مرحله اول تاسیس نمایندگی مرکز خیریه شهید حریرچیان

برگزاری حلقه وصل فرهنگی _سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

برگزاری حلقه وصل فرهنگی _سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

دوره آموزشی ازدواج موفق و آسان برگزار شد
واحد فرهنگی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

دوره آموزشی ازدواج موفق و آسان برگزار شد

کمکهای جامعه اسلامی دانشجویان به مراکز بهزیستی ۱۳ استان در مقابله با کرونا
دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان جزئیات اقدامات این تشکل دانشجویی در مقابله با کرونا را تشریح کرد.

کمکهای جامعه اسلامی دانشجویان به مراکز بهزیستی ۱۳ استان در مقابله با کرونا