آخرین اخبار

بایگانی‌های بین الملل - صفحه ۱۱ از ۱۱ - جامعه اسلامی دانشجویان

برخی با دشمنی با انقلاب ورق را به نفع انقلاب بر می‌گردانند
ضو کمیسیون روابط بین الملل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت:

برخی با دشمنی با انقلاب ورق را به نفع انقلاب بر می‌گردانند