آخرین اخبار

بایگانی‌های تشکیلات - جامعه اسلامی دانشجویان

اطلاعیه شماره ۲ ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان
واحد تشکیلات و امور شهرستانهای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

اطلاعیه شماره ۲ ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان

اطلاعیه ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان
واحد تشکیلات و امور شهرستانهای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

اطلاعیه ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان

منتخبین بیست و چهارمین کنگره اتحادیه اعلام شد
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

منتخبین بیست و چهارمین کنگره اتحادیه اعلام شد

اطلاعیه ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان
واحد تشکیلات و امور شهرستانهای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

اطلاعیه ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان

اطلاعیه ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان
واحد تشکیلات و امور شهرستانهای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

اطلاعیه ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان