آخرین اخبار

بایگانی‌های تشکیلات و امور شهرستان ها - جامعه اسلامی دانشجویان

مجمع ماهیانه آبان ماه برگزار خواهد شد.
واحد تشکیلات و امور شهرستان‌ها

مجمع ماهیانه آبان ماه برگزار خواهد شد.

قائم مقام واحدهای شورای مرکزی انتخاب شدند.
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

قائم مقام واحدهای شورای مرکزی انتخاب شدند.

اطلاعیه شماره ۲ ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان
واحد تشکیلات و امور شهرستانهای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

اطلاعیه شماره ۲ ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان

اطلاعیه ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان
واحد تشکیلات و امور شهرستانهای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

اطلاعیه ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان

منتخبین بیست و چهارمین کنگره اتحادیه اعلام شد
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

منتخبین بیست و چهارمین کنگره اتحادیه اعلام شد