آخرین اخبار

بایگانی‌های شهید باهنر کرمان - جامعه اسلامی دانشجویان

شفافیت آرا در خصوص تصمیم ایران در برابر گروه اقدام مالی مشترک
نامه سرگشاده جمعی از تشکل های دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان به مجمع نمایندگان استان کرمان

شفافیت آرا در خصوص تصمیم ایران در برابر گروه اقدام مالی مشترک

گفت‌و‌گوی آزاد، آرزویی است که برخی مسئولان دانشگاهی آن را بر باد داده‌اند
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت:

گفت‌و‌گوی آزاد، آرزویی است که برخی مسئولان دانشگاهی آن را بر باد داده‌اند

آقایان به سند حقوق شهروندی خودشان هم پایبند نیستند
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت:

آقایان به سند حقوق شهروندی خودشان هم پایبند نیستند

آیا حقوق شهروندی با فریب و کلک سازگارند؟!
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان خطاب به استاندار:

آیا حقوق شهروندی با فریب و کلک سازگارند؟!