کدخبر - 15071397/08/17 11:49
محمد حسین کاظمی

چرا جامعه اسلامی دانشجویان را برای فعالیت انتخاب كنیم؟

شاید روز اولی كه وارد محیط دانشگاه شدید، خود را در فضایی جدید، جوان و در عین حال، در یكی از مهم‌ترین جایگاه‌های كشور كه در اذهان عموم مردم از منزلتی بالا برخوردار است، یافتید و سعی در كشف محیط پیرامون خود و به نوعی تطابق با هنجار‌های درونی آن، آن هم در كمترین زمان ممكن داشتید تا به نوعی به عنوان عضو این جامعه جدید محسوب شوید

شاید روز اولی كه وارد محیط دانشگاه شدید، خود را در فضایی جدید، جوان و در عین حال، در یكی از مهم‌ترین جایگاه‌های كشور كه در اذهان عموم مردم از منزلتی بالا برخوردار است، یافتید و سعی در كشف محیط پیرامون خود و به نوعی تطابق با هنجار‌های درونی آن، آن هم در كمترین زمان ممكن داشتید تا به نوعی به عنوان عضو این جامعه جدید محسوب شوید، اگر كمی نسبت به مسایل اعتقادی و سیاسی توجه داشتید و با اعتقاد به اینكه خود یك عضو مؤثر در این مجموعه هستید در خود این نیرو را می‌بینید که باید موثر باشید و بتوانید فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشید ولی از آنجا که برای هر فعالیتی باید بستری مناسب باشد تا بتوان به آن هدف و جهت بخشید؛ برای جلوگیری از حبط اعمال نیز باید در انتخاب این بستر و راه دقت فراوانی کرد و بسیار تامل نمود. و اینجا این سوال مطرح می‌شود که کجا مناسب است و می‌تواند به نیاز‌های من پاسخ دهد؟

 بررسی تشكل‌های فعلی حاضر در دانشگاه و نگاهی اجمالی به نوع فعالیت‌ها، جامعه اسلامی دانشجویان را به عنوان یكی از بهترین محفل‌های فعالیت مشخص می‌سازد. چرا كه از یك طرف، تجربه برخی از انجمن‌های اسلامی به عنوان مجموعه‌ای كه ملعبه دست سیاست بازان و پیاده نظام حركت‌های سیاسی جهت بیگاری كشیدن و تست شرایط جامعه بوده‌اند را می‌یابیم كه به علت نبود اصالت فكری در پشتوانه حركت آن‌ها ضمن تغییر مواضع و دیدگاه‌ها احزاب بیرون از آن‌ها استفاده ابزاری نموده‌اند كه وضعیت فعلی آن‌ها خود شاهدی بر این موضوع است و از وجود روحیات بسیجی در تعریف اصیل آن برای هر فعالیت سالمی لازم و ضروری است ولیكن این روحیات فقط با نام‌گذاری ایجاد نمی‌شود بلكه در محتوا و عمل باید نهفته باشد.

فعالیت‌های جدیدی كه اكنون آغاز شده‌اند همچون كانون‌ها، شورای صنفی و...  نیز از یك فعالیت خود جوش و اصیل دانشجویی به دور بوده و در واقع در خود سیستم و مدیریت دانشگاه قرار دارند و نمی‌توان عنوان جنبش دانشجویی را برای آن‌ها قائل بود. بطور خلاصه جامعه اسلامی دانشجویان تشكیلاتی است كه ضمن برخورداری از چارچوب و اصول عقیدتی معین از آزادی‌های لازم برای فعالیت خود جوش و اصیل دانشجویی به صورت كامل برخوردار است.

همچنین ممكن است این موضوع مطرح شود كه بهتر است تشكلی با عنوان جدید جهت فعالیت‌ مطرح شود چرا كه مثلاً تشكلی با عنوان جامعه اسلامی دانشجویان تشكلی است كه حداقل از لحاظ سیاسی منسوب به گرایش خاصی است و بهتر است برای دوری از این اتهامات و آزادی بیشتر با عنوان جدیدی فعالیت نمود. در این مورد باید گفت در درجه اول پا گرفتن چنین تشكلی به نسبت دیگر تشكل‌های عمومی مشكل‌تر است همچنین چون ارتباطات آن با دیگر دانشگا‌ه‌ها اندك است لذا تأثیرگذاری كلان در سطح عمومی همچنین بهره‌برداری تشكیلاتی و استفاده از تجربیات و نتایج دیگر دانشگاه‌ها از آن طریق امری مشكل است بعلاوه تجربه چنین تشكل‌هایی نشان می‌دهد كه اگر افراد آن نسبت به اصول پایبند و بر مواضع خود ثابت قدم باشند با همان چوب جناحی بودن رانده خواهند شد و لذا همان مساله در اینجا نیز مطرح است و اگر بخواهند نسبت به اعلام مواضع خود تعلل بورزند تا انگ سیاسی، جناحی بودن را نداشته باشند همواره در موضع انعكاسی و تدافعی و اثبات فرا جناحی بودن خود خواهند بود كه این موضوع نیز در نهایت یا تغییر مواضع و یا موضع انفعال و ضعف را بدنبال خواهد داشت. در ادامه به بررسی نحوه فعالیت صحیح و تشریح فعالیت‌های تشكل خواهیم پرداخت.


محمد حسین کاظمی

تحریریه نشریه هم شاگردی

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

نظرات
برگزیده ها
    آخرین اخبار بیشترین بازدید