آخرین اخبار

بایگانی‌های صفحه نخست - جامعه اسلامی دانشجویان

سلسله نشست های تخصصی پرسمان
واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

سلسله نشست های تخصصی پرسمان

اطلاعیه شماره ۲ ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان
واحد تشکیلات و امور شهرستانهای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

اطلاعیه شماره ۲ ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان

اطلاعیه ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان
واحد تشکیلات و امور شهرستانهای اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

اطلاعیه ثبت نام در انتخابات مجمع نمایندگان

منتخبین بیست و چهارمین کنگره اتحادیه اعلام شد
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

منتخبین بیست و چهارمین کنگره اتحادیه اعلام شد

انتشار اولین سالنامه همشاگردی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

انتشار اولین سالنامه همشاگردی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان