کدخبر - 77161398/05/30 11:53

برگزیدگان بخش های مختلف چهارمین دوره جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اعلام شد

به گزارش دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان پس از برگزاری اختتامیه همزمان با بیست و دومین کنگره سراسری اتحادیه در مشهد مقدس برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره به شرح زیر اعلام گردید
به گزارش دبیرخانه چهارمین دوره جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان پس از برگزاری اختتامیه همزمان با بیست و دومین کنگره سراسری اتحادیه در مشهد مقدس برگزیدگان بخش های مختلف جشنواره به شرح زیر اعلام گردید :

بهترین نشریه در بخش صفحه آرایی:
نشریه باور جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان

بهترین نشریه در بخش تیتر :
نشریه روزنه امید جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

بهترین نشریه طنز :
نشریه طنزیم جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

بهترین نشریه در بخش مصاحبه :
نشریه جبران جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام

بهترین نشریه در بخش گزارش :
نشریه ضربان جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بهترین نشریه در بخش سرمقاله :
نشریه بیداری جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

بهترین نشریه در بخش لوگو :
نشریه افق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بهترین نشریه در بخش صفحه اول :
نشریه گفتمان حق جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم

بهترین نشریه در بخش یادداشت :
نشریه طلوع جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد

عنوان اول بهترین نشریه:
نشریه ضربان جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

عنوان دوم بهترین نشریه :
نشریه روزنه امید جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

عنوان سوم بهترین نشریه :
نشریه به زبان آدمی زاد جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

بدین ترتیب با اعلام برگزیدگان نهایی بخش مختلف، پرونده این دوره جشنواره نشریات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نیز بسته شد.


واحد روابط عمومی
اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان
نظرات
برگزیده ها
    آخرین اخبار بیشترین بازدید