کد خبر : 972

تاریخ انتشار : 1395/09/07 10:01

قائم مقام دبیر بین الملل اتحادیه انتخاب شد

اسدی به عنوان قائم مقام دبیر بین الملل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان انتخاب شد
به گزارش جادنیوز امیررضا اسدی دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز در آخرین جلسه شورای مرکزی به عنوان قائم مقام واحد بین الملل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان انتخاب شد. لازم به ذکر است اسدی دبیر دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز نیز می باشد
نظرات


طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1