آخرین اخبار

بایگانی‌های بیانیه - جامعه اسلامی دانشجویان

بیانیه پیرامون مذاکرات وین در ۸ آذر
اتحادیه های بزرگ دانشجویی

بیانیه پیرامون مذاکرات وین در ۸ آذر

بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم
روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم