جاد در کلام رهبری
درباره جاد بیشتر بدانید
دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان:
آقای هاشمی در موضع گیریها سوابق افراد را لحاظ کند
دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با اشاره به موضع گیری اخیر هاشمی رفسنجانی گفت: آقای هاشمی در موضع گیریها سوابق افراد را لحاظ کند.
زینلیان (2)
  • 1
  • 2
  • 3
برگه‌ی بعد »
جاد پرتال

بیانیه ها
اخبار برگزیده
جزوات
آرشیو
Slideshow