کد خبر : 4679

تاریخ انتشار : 1398/03/03 19:25

بخشی از صحبت های محمد امین مهدی پور در دیدار تشکل های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب

بخشی از صحبت های محمد امین مهدی پور دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در دیدار تشکل های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب
  • عکس نوشته1   -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/52.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="عکس نوشته1">دانلود تصویر</a>
  • عکس نوشته2   -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/53.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="عکس نوشته2">دانلود تصویر</a>
  • عکس نوشته3   -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/54.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="عکس نوشته3">دانلود تصویر</a>
  • عکس نوشته 4   -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/55.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="عکس نوشته 4">دانلود تصویر</a>
  • عکس نوشته 5   -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/56.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="عکس نوشته 5">دانلود تصویر</a>
  • عکس نوشته 6   -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/57.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="عکس نوشته 6">دانلود تصویر</a>
  • عکس نوشته 7   -  <a href="http://jadnews.ir/Files/Gallery/Large/58.jpg" class="DownloadLink" target="_blank" title="عکس نوشته 7">دانلود تصویر</a>
عکس نوشته1عکس نوشته2عکس نوشته3عکس نوشته 4عکس نوشته 5عکس نوشته 6عکس نوشته 7
نظرات

طراحی و اجرا: شبکه کیهان مهر © 2013 - نسخه 1.0.1